جمعه, 22 آذر 1398

عنوان : یكصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی فوق العاده چهارمین دوره شورای اسلامی شهر گوگان، در تاریخ بیست و چهارم تیر ماه برگزار گردید.
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ 

دستور جلسه: (عناوين)                                                                                       

1- لایحه شماره 758/1500 مورخه 1395/04/23 شهردار محترم گوگان مثبوت به شماره 3335 مورخ 1395/04/23 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر گوگان.

2- لایحه شماره 759/1501 مورخه 1395/04/23 شهردار محترم گوگان مثبوت به شماره 3336 مورخ 1395/04/23 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر گوگان.

سایت شهرداری گوگان