جمعه, 22 آذر 1398

عنوان : فراخوان طراحی پارك كوهستانی در گوگان
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ 
    /  2

شهرداری گوگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مسابقه طراحی پارک کوهستان واقع در کمربندی جنوبی شهر ، از طریق ایجاد رقابت سالم میان کلیه افراد حقیقی ، حقوقی ، هنرمندان و متخصصین با تخصص های معماری ، شهرسازی ، طراحی شهری و مجسمه سازی اقدام نماید .

از  طراحان منظر جهت شرکت در این مسابقه دعوت بعمل می آید . ضمنا به نفراول طرح  جایزه ارزنده و لوح یادبود اهداء خواهد شد.
 


سایت شهرداری گوگان