جمعه, 1 آذر 1398

عنوان : تعرفه عوارض محلی مصوب برای سال 1398
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 
تعرفه 98 شهرداری گوگان .pdfتعرفه عوارض محلي مصوب براي اجرا در سال 1398 جهت بهره برداري همشهريان گرامي در وب سايت قرار گرفت.

سایت شهرداری گوگان