پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399

عنوان : مالیات بر ارزش افزوده؛ تیر خلاص بر پیكر نهاد برخواسته از رأی مردم
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ 
عنوان گروه خبري : اقتصادی .
شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی دوره پنجم فعالیت خود در سطح کشور، به عنوان یکی از نمادهای مردم سالار آغاز کردند که مدتی است، موضوعی حیطه اختیارات این نهاد برآمده از رأی و نظر مردم را تحت تأثیر خود قرار داده و در صورت تبدیل به قانون، اختیارات شوراها و به طبع آن مدیریت شهری در اداره شهرها می کاهد.
در صورت تصویب کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس و ورود نمایندگان به محتوا و تصویب نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، فاجعه ای در خصوص اختیارات شوراها برای وضع عوارض و همچنین بحران ساختاری برای شهرداری ها و دهیاری ها به ویژه در حوزه برچیدن عوارض و مالیات صورت خواهد گرفت.

نتیجه این لایحه، شوراها را به عنوان نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و به طبع آن بین 10 تا 40 درصد درآمد شهرداری ها و دهیاری ها کاهش خواهد یافت و شهرداریها در انجام امور خدماتی و زیرساختی دچار بحران و معضل شده و مجبور به شهر فروشی خواهند شد که این امر نتیجه ای جز افزایش ترافیک، آلودگی هوا و کاهش آرامش در شهرها را نخواهد داشت.
شایان ذکر است؛ با تصویب این قانون درآمد ناشی از عوارض که پیش از این مستقیم به حساب شهرداری واریز می شد، اکنون به حساب خزانه واریز می شود، این در حالی است در قانون فعلی سهم شهرداری از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به حسابی واسط واریز می شود و در نتیجه امکان دخل و تصرف در آن نیست.

سایت شهرداری گوگان