پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            
جمعه, 1 آذر 1398
فهرست اصلی سایت

گوگان

موقعيت جغرافيائي منطقه گوگان 
اين منطقه از لحاظ ساختماني و وضعيت طبيعي زمين ، به صورت كفة گسترده اي است و بر روي مخروط افكنة رودخانه نوشين 
 چاي (توفارقان چاي-گنبرچاي) قرار گرفته است كه در مجموع جلگه رسوبي و آبرفتي شرقي درياچه اروميه را تشكيل مي دهد و با شيب ملايمي از ارتفاعات حاشيه غربي سهند تا ساحل درياچه كشيده شده است . اين جلگه فاقد چين خوردگي وارتفاع بلند است
 و غالبا پستي وبلندي قابل ملاحظه اي ندارد . زمين آن تقريبا مسطح وهموار ،خاك آن حاصلخيز و يكي از مراكزمهم كشاورزي به شمار مي رود .   
- نزديكي روستاهاي اطراف (كمتر از 3 كيلومتر ) با محصولات كشاورزي و دامي فراوان چون تيمورلو ، دستجرد ، فيروز سالار ، قاضي جهان ... و همجواري شهرك صنعتي شهيد سليمي و دانشگاه تربيت معلم آذربايجان همچنين برپائي هفته بازار پنجشنبه ها  بر رونق اقتصادي منطقه اهميت بسزائي داشته است .     - زمستانها در منطقه گوگان مثل اكثر شهرهاي استان زودرس و سرد و طولاني است و از آذرماه شروع وتا نيمه دوم فروردين ( اكثر سالها ) ادامه دارد . تابستانها هم به لحاظ وجود باغات فراوان حاصل از مستعد بودن منطقه و نزديكي به درياچه اروميه ملايم و مطبوع مي باشد .   
- بارندگي ساليانة اين منطقه حدود 260 ميليمتر بوده ، حداقل مطلق دما در ماه ژانويه (دي ماه ) حدود 30- درجه و حداكثر مطلق دمايي ثبت شده در ماه اوت (مرداد ماه) حدود 43 درجه مي باشد . حداكثر بارش در ارديبهشت ماه و حداقل آن در تيرو  مرداد بوده و همچنين تبغير وتعرق پتانسيل سالانه حدود 750 ميليمتر وحداكثر آن نيز در تيرماه و 170ميليمتر مي باشد .
 منطقه گوگان فاقد جنگل مي باشد البته باغات اطراف رودخانه را مي توان بعنوان اراضي نيمه جنگلي بحساب آورد. مراتع بخش حدود 8450 هكتار و اكثر گونه هاي گياهي در اين مراتع عبارتنداز تيپ گون ، اسفند ،خارشتر، شير سگ ، خانواده گرامينه و ... خاكهاي مرغوب زراعي جلگه آذرشهر كه منطقه گوگان نيز بر روي آن قرار دارد حاصل نزولات جوي دوران چهارم و جريانات رودخانه اي ناشي از نزولات فوق مي باشد كه با فرسايش ارتفاعات ، موجب تراكم نهشته هاي سطحي در محل فعلي مخروط افكنه آذرشهر شده است
 و ارتباطي با اقليم فعلي ندارد. آب وهواي منطقه طبق نقشه بيوكليماتيك ايران جزء مناطق استپي سرد محسوب مي شود.

...


سایت شهرداری گوگان

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7