پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            
جمعه, 1 آذر 1398
فهرست اصلی سایت

شهرسازی

فنی و  شهرسازی در سال 90

کمیسیون ماده 5  - 26 مورد

کمیسیون ماده صد بدوی 10 مورد

کمیسیون ماده صد تجدید نظر 13 مورد

صدور پروانه ساختمان 24 مورد

عدم خلافی  - 33 مورد

پایانکار 9 مورد

تمدید پروانه 15 مورد

استعلامات:

پاسخ استعلامات وارده  از ادارات و مؤسسات و ... حدوداً 300 فقره


سایت شهرداری گوگان

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7