پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            
جمعه, 1 آذر 1398
فهرست اصلی سایت

خدمات شهری

واحد خدمات شهري

  Eجمع آوري و دفن بهداشتي روزانه بيش از 20تن زباله و تنظيف سطح شهر بصورت شبانه روزي در چهار شيفت كاري.

E فعاليت هفته بازار در روزهاي پنجشنبه هر هفته و جمع آوري پسماندهاي حاصل از آن

E بكار اندازي پمپ و موتورخانه شهرداري و تأمين روزانه 160 هزار ليتر آب فضاي سبز

 Eآبياري فضاي سبز سطح شهر بصورت مداوم و روزانه

 E سمپاشي و هرس درختان چمن زني و از بين بردن علفهاي هرز

Eتجهيز پارك فردوس و محلات به شهر بازي و امکانات مورد نیاز

 Eتوسعه فضاي سبز بلوار ورودي شهر و لوله گذاري به طول يك كيلو متر

 Eخط كشي معابر اصلي و تقاطع خيابانها و محل عابر پياده

 Eانجام امورات كفن و دفن و ارائه خدمات حمل متوفي از ساير نقاط بخش و شهرستان

 Eساماندهي آرامستان و مزار شهداء

 Eنصب سطل زباله مكانيزه در نقاط مختلف شهر به تعداد مورد نياز

E اورهال و سرويس جايگاه CNG با هزينه بيش از 13 ميليون تومان ارائه خدمات CNG در سه شيف كاري

  Eاطفاء حريق 10 مورد


سایت شهرداری گوگان

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7