پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            
جمعه, 1 آذر 1398
فهرست اصلی سایت

واحد حمل و نقل و تاكسيراني

E ارائه خدمات حمل و نقل عمومي برون شهري و درون شهري

Eنظارت بر كليه ناوگان حمل و نقل عمومي شهري

Eصدور مجوز خروج تاكسي از شهر به تعداد  60 مورد

Eصدور مرخصي روزانه به رانندگان ميني بوس و تاكسي 20 مورد

E معرفي رانندگان به مراجع ذيصلاح جهت اخذ صلاحيت 20 مورد

Eصدور و تمديد پروانه صنفي و كسب 40 مورد

E اخذ تأئيديه از اماكن  عمومي 26 مورد

Eتشكيل كميته انظباطي ويژه رانندگان متخلف 6 مورد

Eنقل و انتقال و معامله تاكسي 5 مورد

E همكاري با راهور جهت گشت و كنترل ترافيك و نظارت مستمر
E كنترل  و نظارت مستمر از نحوه كاركرد مسافربرها  و كرايه ها


سایت شهرداری گوگان

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7